Tag Archives: App GHTK

Cách cập nhật và thay đổi thông tin Shop trên App Mobile

Để thay đổi thông tin cá nhân như email, SĐT, địa chỉ, CMND, số tài khoản … Shop chỉ cần mở App GHTK và làm một vài thao tác đơn giản là thông tin đã được cập nhật nhanh chóng trên hệ thống.

Bước 1:  Mở App GHTK >>  chọn biểu tượng người ở dưới góc phải

Bước 2: Giao diện mở ra các thông tin của Shop. Chọn Sửa> trong phần thông tin Shop muốn cập nhật

Các phần thông tin bao gồm:

  • Thông tin cơ bản: Tên shop, SĐT, email, CMND
  • Thông tin ngân hàng & đối soát
  • Lịch trả hàng: Dịch vụ trả hàng nội tỉnh, nội miền, liền miền
  • Địa chỉ lấy hàng: Xóa địa chỉ, thêm địa chỉ
  • Cấu hình máy in
  • Cài đặt thông báo