Tag Archives: hiệu suất kinh doanh

Linh hoạt đối soát

GHTK Smart 05: Linh hoạt đối soát

GHTK Smart Linh hoạt đối soát giúp Shop có dòng tiền khỏe mạnh. (Ảnh: Giaohangtietkiem.vn)

Với GHTK Smart, Shop có thể linh hoạt đối soát. Tùy vào mô hình kinh doanh, Shop có thể chọn đối soát chuyển tiền cho phù hợp

  • Đối soát 1 lần/tuần vào Thứ 6
  • Đối soát 2 lần/tuần vào Thứ 4/6
  • Đối soát 3 lần/tuần vào Thứ 2/4/ 6
  • Đối soát 1 lần/tháng vào ngày 30 hàng tháng
  • Đối soát 2 lần/tháng vào ngày 15 và 30 hàng tháng
  • Chỉ đối soát khi cộng dồn đủ số tiền (tùy chọn)

GHTK vận hành linh hoạt, giúp Shop tự do chọn lựa lịch đối soát cho phù hợp,  tăng số vòng quay vốn, kinh doanh hiệu quả hơn.