Theo bạn phẩm chất nào là quan trọng nhất của con người GHTK? (Phần 2)
13/02/2019

?Tại GHTK, chưa cần bạn phải giỏi ngay hay có nhiều kinh nghiệm mà đầu tiên là chăm chỉ. Chăm chỉ sẽ giúp cho mỗi người học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để phát triển hơn, giỏi hơn mỗi ngày.

?Từ các anh COD chăm chỉ đi làm đều để hàng đi đều, đến các bạn phụ kho chăm chỉ chia hàng giúp hàng hóa xong sớm để COD giao hàng đến tay khách sớm nhất. ? Giống như những chú ong chăm chỉ, cần mẫn từng ngày.

?Đại sứ Chăm chỉ đã chính thức lộ diện, hy vọng các Đại sứ sẽ cùng nhau lan tỏa bản sắc tốt đẹp này.♥️♥️♥️

Video phỏng vấn các thành viên GHTK về bản sắc quan trọng nhất của con người GHTK đối với mỗi cá nhân